รูปภาพโรงเรียน

sign.gif (93507 bytes)    frontwall.gif (78910 bytes)    3bldg1.gif (87853 bytes)

2bldg.gif (83043 bytes)    2bldg1.gif (92500 bytes)    monk.gif (95695 bytes)

4bldg.gif (78677 bytes)    4bldg1.gif (86506 bytes)    3bldg.gif (85231 bytes)

chair.gif (81393 bytes)    words.gif (94976 bytes)    sala1.gif (84165 bytes)

pic1.gif (80011 bytes)    pic2.gif (76850 bytes)    shop.gif (78136 bytes)

plant.gif (93320 bytes)    animal.gif (86936 bytes)    water supply.gif (76568 bytes)